Sprawy rodzinne transgraniczne

 


 


Sprawy medyczne i prawa pacjenta

 

 

 

 

Obsługa przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zagraniczni

 

 

 

 

 

Porwania rodzicielskie

 

 


Ubezpieczenia,
zagraniczne ubezpieczenia na życie

 

 

Umowy i spory sądowe

 

 

 

Władza rodzicielska

 

 


Spadki, darowizny, testamenty

 

 

 

 

Ochrona dóbr osobistych

i prywatny akt oskarżenia

 

 

 

Kontakty z dziećmi
(Rodzice i Dziadkowie)

 


 

Odszkodowania
 

 

 

Sprawy karne gospodarcze, 
finansowe, międzynarodowe

 


 

Rozwód
Małżeństwo i partnerstwo

 


 

Nieruchomości
Podział majątku
 

 

 

Sprawy administracyjne 
Sprawy dotyczące cudzoziemców

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Elżbieta Bansleben

ul. Armii Krajowej 116/18, 81-824 Sopot

e-mail: kancelaria@adwokaci-sopot.pl

+48 58 717 51 08
+48 667 487 700

NIP : 585 132 89 44