Zapraszamy do zapoznania się z materiałami programu Dzień dobry TVN, w którym Elżbieta Bansleben odpowiada na nurtujące pytania dotyczące postępowań sądowych i pracy adwokata.

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka adw. Elżbiety Bansleben reprezentowała maturzystkę panią Kingę Jasiewicz w precedensowym postępowaniu w sprawie nieprawidłowości w przeprowadzeniu egzaminu maturalnego; wprawdzie sąd  konsekwentnie utrzymywał, że w tej sprawie nie zostały naruszone przepisy – to sprawa stała się podstawą do zmiany prawa w zakresie skarżonym w pozwie:  określenia czasu na zapoznanie się z arkuszem egzaminacyjnym, dopuszczenie możliwości wykonywania fotokopii arkuszy, wprowadzenie jednolitej praktyki oceniania prac i kontroli zewnętrznej nad komisją i egzaminatorami, przede wszystkim – dopuszczenie możliwości odwołania się od  egzaminu maturalnego. Nowelizacja do ustawy weszła w życie jeszcze przed zakończeniem naszego sporu sądowego.

 

 


Temat porwań rodzicielskich, którym często zajmujemy się w kancelarii, stanowił jeden z wiodących tematów dla artykułu red. Ryszardy Socha w „Polityce”, dla którego komentarza udzieliła adw. Elżbieta Bansleben

 

 

 

 

Adw. Elżbieta Bansleben komentuje kwestię nowej legislacji dotyczącej zgody małżeńskiej dla portalu Wirtulana Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Adwokacka
Elżbieta Bansleben

ul. Armii Krajowej 116/18, 81-824 Sopot

e-mail: kancelaria@adwokaci-sopot.pl

+48 58 717 51 08
+48 667 487 700

NIP : 585 132 89 44